Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
Public Admin News

පුවත් සිරස්තල

ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අප පිළිබඳව හැඳින්විම

හැඳින්විම

වර්ෂ 2015ක් වූ සැප්තැම්බර් මස 21 වන දින සිට රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය ලෙස නම් කරමින් වර්තමානයේදී සියළු රාජ්‍ය ආයතන හා රාජ්‍ය සේවකයන් වෙත පරමාදර්ශී සේවාවක් සපයමින් කටයුතු කරන මෙම අමාත්‍යාංශයේ ඉතිහාසය වසර 84 ක තරම් දුරාතීතයකට විහිද පැතිර පවතී. මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ දෙපාර්තමේන්තුවක් ලෙස වර්ෂ 1931 ට පෙර පැවති මෙම අමාත්‍යාංශය වර්ෂ 1931 ඩොනමෝර් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ වලින් පසු තේරීපත්වන ආණ්ඩු යටතේ විවිධ වෙනස්කම් වලට ලක්වෙමින් පැමිණ අද වන විට රාජ්‍ය පරිපාලනයේ විශිෂ්ඨ මෙහෙවරක නියැලෙමින් සිටිති.

වර්ෂ 2015 සැප්තැම්බර් මස 21 වන දින සිට රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය ලෙසින් ගරු රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර අමාත්‍යතුමන්ගේ නායකත්වයෙන් ගොඩනැගෙන මෙම අමාත්‍යාංශයේ වර්තමාන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වනුයේ සුසන්ත පුංචිනිලමේ මැතිතුමන්ය.

රාජ්‍ය සේවක මහගෙදර වන මෙම අමාත්‍යාංශය සියළු රාජ්‍ය සේවකයන් සඳහා අවශ්‍ය මඟපෙන්වීම මෙන්ම රාජ්‍ය සේවය සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම් ගොඩනගමින් වර්තමාන යහපාලන මූලධර්ම මුදුන් පමුණුවා ගැනීමට මහත් කැපවීමෙන් කටයුතු කරන අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය වෙත නායකත්වය ලබාදීම අමාත්‍යාංශ ලේකම් ජේ.ජේ.රත්නසිරි මැතිඳුන් වෙතින් නොපිරිහෙලා ඉටු වෙමින් පවතී.

උත්කෘෂ්ඨ රාජ්‍ය සේවයක මුදුන් මල්කඩ බදු රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාශ සියළු අමාත්‍යාංශ හා රාජ්‍ය ආයතන වෙත ආදර්ශ සපයමින් තම කාර්යභාරය මනා ලෙස ඉටුකරමින් ප්‍රමුඛයන් අතර පළමුවැන්නා ලෙස කටයුතු කරමින් සිටී.

හැඳින්විම

රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය, රාජ්‍ය පරිපාලනයේ ප්‍රමුඛයා වෙමින් ජනතා අපේක්ෂාවන්ට මුල් තැන ලබාදෙන රාජ්‍ය සේවයක් නිර්මාණය කිරීමට කටයුතු කරනු ලබයි. එහිදී රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, මානව සම්පත් කළමනාකරණය, ආයතනික සංවර්ධනය පෙරදැරි කොට ගෙන ක්‍රියාත්මක වන පුළුල් විෂය පථයක් සහිත සුවිශාල කාර්යය භාරයක් ඉටු කරන අමාත්‍යාංශයකි. ජාතික සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම සඳහා දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන් හා සමස්ත ඒකාබද්ධ සේවාවන්හි පරිපාලන කටයුතු සිදු කරමින් රාජ්‍ය සේවය තුළ මානව සම්පත වඩාත් ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම මූලික පරමාර්ථය කරගනිමින් අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරනු ලබයි.

මහජනතාවට තෘප්තිමත් රාජ්‍ය සේවාවක් ගොඩනැගීම සඳහා සාධාරණත්වය, සමරූපිතාවය හා කාර්යක්ෂමතාවය කෙරෙහි විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙමින්, පරිපාලන විධිවිධාන හා රෙගුලාසි සකස් කිරීම මෙම අමාත්‍යාංශය සතු මූලික වගකීමකි. ඒ අනුව ආයතන සංග්‍රහය හා අදාළ රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ සකස් කරමින්, සංශෝධනය කරමින්, අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී ඒ සම්බන්ධ නිරීක්ෂණ ලබා දීම ද සිදු කරනු ලබයි. රාජ්‍ය පරිපාලන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ජාතික මට්ටමේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, අර්ථකථනය හා ඒ සම්බන්ධ මාර්ගෝපදේශ සැපයීම මෙම අමාත්‍යාංශය වෙතින් ඉටුවන තවත් සුවිශේෂි කාර්යයකි. එමඟින් වඩා ඵලදායී සේවාවක් ලබා දීමට හැකිවන පරිදි සමස්ත රාජ්‍ය සේවයෙහි ම ක්‍රියාකාරීත්වය ගොඩනැගීම හා පාලනය සිදු කරනු ලබයි.

දැක්ම

දැයට විශිෂ්ඨ රාජ්‍ය සේවයක්

මෙහෙවර

මානව සම්පත නිසි පරිපාලනය, කළමනාකරණය හා ප්‍රතිසංස්කරණය තුළින් විශිෂ්ඨ රාජ්‍ය සේවයක් තහවුරු කිරීම

අරමුණු

 • රාජ්‍ය සේවයේ මානව සම්පත් කළමනාකරණයේදී බඳවා ගැනීම්, පාරිශ්‍රමික සහ අනෙකුත් සේවා කොන්දේසි පිළිබඳ ඵලදායි රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම.
 • මහජන අවශ්‍යතා සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්වීමේදී දැනට රාජ්‍ය සේවයේ සිටින සේවකයින්ගේ සිතුම් පැතුම් අළුත් මගක් කරා මෙහෙයවීම.
 • රාජ්‍ය සේවයේ ඵලදායිතාව සහ ගුණාත්මක බව ඉහළ නැංවීම සඳහා නව කළමනාකරණ ව්‍යුහපද්ධතියක් සම්පාදනය කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • හර පද්ධතියක් ස්ථාපිතකොට බෙදාහදා ගැනීම (ප්‍රතිඵල දිශානත ආකල්ප, වගවීම, සම්පත් ප්‍රඥාවන්ත ලෙස යොදාගැනීම, අපක්ෂපාතිත්වය, පාරදෘශ්‍යබව, ආදී)
 • පුහුණු වැඩසටහන්වලට පහසුකම් සැපයීම සහ ඒවා පැවත්වීම පිණිස රාජ්‍ය අංශයේ පුහුණු අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම.
 • විශ්‍රාම වැටුප්වලට අදාළ ගැටළුවලට පිළියම් යෙදීම සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් වැඩසටහන් සම්පාදනය කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • රජයේ සංවර්ධන ඉලක්ක සහ ප්‍රමුඛතා සපුරාලිමේ හැකියාව සහිත රාජ්‍ය අංශයේ ආයතනික සංවර්ධනය සඳහා රාමුවක් සකස් කරගැනීම.
 • සේවා සැපයුමේ ඵලදායිතාව සහ ගුණාත්මකබව ඉහළ නැංවීම සඳහා තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදාගැනීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • රාජ්‍ය සේවයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ නිපුණතාව වැඩි දියුණු කිරීම.
 • වෙනස්වෙමින් පවතින තත්ත්වයන්ට අනුව කටයුතු කිරීම පිණිස පද්ධති සරල කිරීම සහ ක්‍රියාදාම යළි සකස් කිරීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ වැඩි දියුණු කිරීම, වර්ධනය කිරීම සහ ක්‍රියාවට නැංවීම.

අමාත්‍යාංශය වෙතින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පැවරෙන මූලික නීති

 • අනිවාර්ය රාජ්‍ය සේවා පනත (1961 අංක 70)
 • ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය පනත (1982 අංක 9)
 • වැන්දඹු පුරුෂ සහ අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් පනත (1983 අංක 24)
 • වැන්දඹු සහ අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ආඥාපනත (1898 අංක 1)
 • වැන්දඹු පුරුෂ සහ අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රම (සන්නද්ධ හමුදා ) පනත (1998 අංක 60)
 • වැන්දඹු හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රම (සන්නද්ධ හමුදා) පනත (1970 අංක 18)
 • රාජ්‍ය සේවා විශ්‍රාමිකයන්ගේ භාර අරමුදල පනත ( 1999 අංක 40)
 • රජයේ නිවාස (සන්තකය ආපසු ලබාගැනීම) පනත ( 1969 අංක 7)
 • රාජ්‍ය සේවා අර්ථ සාධක අරමුදල ආඥාපනත (1942 අංක 18)
 • තෑගි පිරිනැමීමේ තරඟ පනත (1957 අංක 37)
 • වෙනත් අමාත්‍යවරයෙක් යටතට නිශ්චිතව පවරා නොමැති, මෙහි 1 හා 11 තීරුවල සඳහන් විෂයයන්ට අදාළ අදාළ අනෙකුත් සියලු ව්‍යවස්ථාවන්

අරමුණු ලඟාකරගැනීමේදී පවතින නීති රාමුන්ට අනුරූපකව අප විසින් ගොඩනගාගත් උපාය මාර්ගයන්

 • රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යක්ෂම මනාව සම්පත් කළමනාකරණය සඳහා විචක්ෂණ ප්‍රතිපත්තියක් සහ නියාමන රාමුවක්
 • රාජ්‍ය සේවා සැපයුමේදී ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම පිණිස ක්‍රියාදාම යළි සකස් කිරීම සහ පද්ධති සංවර්ධනය සඳහා වන පරිපාලන ප්‍රතිසංස්කරණය
 • රාජ්‍ය සේවය සඳහා තරඟකාරී බඳවාගැනීමේ හා තෝරාගැනීමේ ක්‍රියාදාමයන්
 • ඉල්ලුම් දිශානත ධාරිතා සංවර්ධනය සහ නිපුණතා ගැලපුම
 • සේවා සැපයුම පුරවැසියන්ට සමීප කිරීම සඳහා විමධ්‍යගත කරනු ලැබූ ආයතනික ජාල
 • රාජ්‍ය සේවයේ ගුණාත්මකබව ඉහළ නැංවීම සහ සේවා සැපයුමේ පාරදෘශ්‍යභාවය සඳහා තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගැනීම
 • පුරවැසියා කේන්ද්‍ර කරගත් රාජ්‍ය සේවයක් වෙත නැඹුරු වූ සේවා සැපයුමක් ප්‍රමිතිගත කිරීම සඳහා පුරවැසි / සේවාලාභී ප්‍රඥප්තියක්

මෙම අමාත්‍යංශය යටතේ වන විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික ඵලදායීතා ලේකම් කාර්යාලය, දුරස්ථ අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානය හා ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන හා පරිපාලනආයතනය යන සියළු ආයතන සාමූහිකව අමාත්‍යංශයේ පරමාර්ථයන් යථර්ථයක් කරා රැගෙන යාම සදහා කැපවන අතර ආරම්භයේදී මුදල් අමාත්‍යංශය යටතේ ස්ථාපිත කරන ලද දෙපාර්තමේන්තුවක් ලෙස ආරම්භ කරන ලද මෙම අමාත්‍යංශය පුරාවසර 85ක් තුළ විවිධ විෂයය පථයන් හා විවිධ අමාත්‍යවරුන්ගේ මග‍පෙන්වීම ඔස්සේ සේවා දායකත්වය සපයමින් 2015.06.22 දින සිට "රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ" ලෙස වූ අතර අමාත්‍යංශයේ වර්තමාන දේශපාලන නියමුවන් ලෙස ගරු රංජිත් මද්දුම බංඩාර අමාත්‍යතුමන්ගේ ද ගරු සුසන්ත පුංචිනිලමේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමන්ගේ ද නිබද සහයෝගය සමගින් අමාත්‍යංශ විෂයය පථය ඔස්සේ එය හොබවන පරිපාලන නායකත්වය වර්තමාන ලේකම්තුමන් වන ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතා සතුය.

අමාත්‍යාංශයේ රාජකාරි සහ කෘත්‍යයන්

 • ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන්, ව්‍යාපෘති නිර්මාණය, රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ විෂයන්ට අදාල වන්නා වූ කරුණු අධීක්ෂණය හා ඇගයීම මෙන්ම අමාත්‍යාංශය යටතට ගැනෙන දෙපාර්තමේනතු, රාජ්‍ය ආයතන හා රජයේ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන සම්බන්ධ කරුණු
 • ජාතික ඵලදායිතාවය ඉහල නැංවීම සඳහා වූ ප්‍රතිපත්ති හා වැඩසටහන් නිර්මාණය කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • පරිපාලන හා මානව සම්පත් කළමනාරණය,
  • ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය
  • ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසාම්පාදන සේවය
  • ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවය
  • ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවය
  • ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාත්මක සේවය
  • ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවය
  • ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරි සේවය
 • ආයතන සංග්‍රහය සම්බන්ධයෙන් වූ පරිපාලන කාර්යයන්
 • විශ්‍රාම වැටුප් ව්‍යවස්ථාව ක්‍රියාත්මක කිරීම සියළුම රජයේ විශ්‍රාම යෝජනා ක්‍රම සම්බන්ධ කටයුතු
 • රාජ්‍ය සේවා පුහුණු
 • අපේක්ෂිත සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය සේවයේ යහපාලනය ප්‍රචලිත කිරීම.
 • ඒකාබද්ධ සේවාවන් පරිපාලනය
 

යාවත්කාලීනය : 12-07-2019.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter