Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
Public Admin News

පුවත් සිරස්තල

ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අංශ අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

රාජ්‍ය පරිපාලන සහ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අභ්‍යන්තර විගණන අංශය, මු.රෙ. 133 ප්‍රකාර, අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට කෙලින්ම වගකීමට බැඳී සිටින ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණකවරයකු යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ. එය ශාඛා ප්‍රධානී ඇතුළු අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරීන් නව දෙනකු, කාර්යාල කාර්ය සහායකයකු සහ රියදුරකුගෙන් යුත් අනුමත කාර්ය මණ්ඩලයකින් සමන්විත වේ.

රාජ්‍ය පරිපාලන සහ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ පවතින විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව, රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල විසිපහ (25) හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන විදේශ ව්‍යාපෘතිවල අභ්‍යන්තර විගණන කටයුතු පවත්වාගෙන යාමේ වගකීම අභ්‍යන්තර විගණන අංශයට පැවරී ඇත. මීට අමතරව අවශ්‍යතාවය අනුව, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල යටතේ පවතින ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල අභ්‍යන්තර විගණන කටයුතු ද විශේෂ පරීක්ෂණ ද අභ්‍යන්තර විගණන අංශය මගින් සිදුකරනු ලැබේ.

දැක්ම

වංචාවෙන්, දූෂණයෙන් හා අකාර්යක්ෂමතාවයෙන් තොර රාජ්‍ය සේවාවක්.

මෙහෙවර

අමාත්‍යාංශය හා අමාත්‍යාංශය යටතේ පාලනය වන දෙපාර්තමේන්තුවල / ආයතනවල මූල්‍ය කටයුතු පිළිබඳ පවත්නා අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමයට සහභාගී වී, එම කටයුතුවල වැරදි හා වංචා වැළැක්වීම සහ ඒවා අනාවරණය කර ගැනීමට භාවිතා කරනු ලබන අභ්‍යන්තර සෝදිසියෙහි විධිමත්භාවය හා ප්‍රමාණාත්මකභාවය පිළිබඳව අඛණ්ඩ සමීක්ෂණයක් හා ස්වාධීන ඇගැයීමක් සිදුකර ඵලදායී යහපාලනයක් පවත්වමින් රාජ්‍ය සම්පත්වල මනා කළමනාකරණයක් ඇති කිරීමට කටයුතු කිරීම.

අපගේ කාර්යයන්

 • අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණය යටතේ පවතින ආයතනවල අභ්‍යන්තර විගණන කටයුතු ඉටුකිරීමේදී මු.රෙ. 133 හි සඳහන් පරිදි පහත සඳහන් කාර්යයන් කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කෙරේ.
 • වැරදි හා වංචා වැලැක්වීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව/ආයතනය තුළ ක්‍රියාත්මක වන අභ්‍යන්තර සෝදිසි හා පාලන ක්‍රමය, සැළැස්ම අතින් මෙන්ම තත්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය අතින් සාර්ථකදැයි සොයා බැලීම.
 • ගිණුම් සහ වෙනත් වාර්තාවල විශ්වාසනීයභාවය නිශ්චය කිරීම සහ යොදා ගෙන ඇති ගිණුම්කරණ පිළිවෙත මගින් නිවැරදි මූල්‍ය ප්‍රකාශයන් පිළියෙල කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයෙන්නේදැයි සොයා බැලීම.
 • ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලයට පවරාදී ඇති වගකීම් ඉටු කිරීමෙහිලා ඔවුන්ගේ කාර්ය සාධනයෙහි ගුණාත්මකභාවය ඇගයීම.
 • දෙපාර්තමේන්තුව/ආයතනය සතු වත්කම්, සියළුම ආකාරයේ අලාභහානිවලින් කොතරම් දුරට ආරක්ෂා කර ඇත්දැයි සොයා බැලීම.
 • රජයේ ආයතන සංග්‍රහය, රජයේ මුදල් රෙගුලාසි සහ රාජ්‍ය පරිපාලන විෂය භාර අමාත්‍යංශය විසින් සහ මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් වරින් වර නිකුත් කරනු ලැබ ඇති චක්‍රලේඛ හා වෙනත් පරිපූරක උපදෙස්ද, පිළිපදිනු ලැබේදැයි සොයා බැලීම.
 • නාස්තිය, නිෂ්කාර්ය සහ පමණ ඉක්මවා කෙරෙන වියදම් වැළැක්වීමට මෙන්ම, ඒවා අනාවරණය කර ගැනීමට යොදාගනු ලබන අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමයේ ප්‍රමාණාත්මකභාවය සොයා බැලීම.
 • දෙපාර්තමේන්තුවේ/ආයතනයේ ගිණුම් පරිපාටිය සහ කිසියම් මුදල් වැය වීමකට තුඩු දෙන එකී මෙහෙයුම් පරීක්ෂා කිරීම සහ දෙපාර්තමේන්තුවේ දේපළ හා වත්කම් ආරක්ෂාකාරී ලෙස අරපිරිමැස්මෙන් යුතුව විධිමත් ලෙස පරිහරණය කරන්නේදැයි සොයා බැලීම.
 • අවශ්‍ය අවස්ථාවන්වලදී විශේෂ විමර්ශන පැවැත්වීම.
 • ඵලදායී කාර්ය සාධනයක් සඳහා පද්ධති විශ්ලේෂණය හා කාර්ය සාධන විශ්ලේෂණය කිරීම.
 • කළමනාකරණ විගණන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වරින්වර නිකුත් කරනු ලබන උපදෙස් හා මගපෙන්වීම් අනුව ක්‍රියාකිරීමත්, ඒ ඒ වර්ෂයේ සෑම කාර්තුවකටම වරක් අමාත්‍යාංශයේ විගණන කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් පැවැත්වීමත්, එම රැස්වීම්වලදී ගනු ලබන තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ පසුවිපරම් කිරීමත් මෙම අංශයට පැවරී ඇති තවත් කාර්යයකි.

සංවිධාන ව්‍යුහය

අංශ ප්‍රධානී

අයි.ඩී.අයි.එම්.ගුණසේකර මිය
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
දුරකතනය - ++94-11 2667171 (දිගුව - 2151)
ෆැක්ස් - +94-11 2667171
ඉ-තැපැල - cia[at]pubad.gov.lk

.
.

ඇමතුම් තොරතුරු

කොළඹ 07, නිදහස් චතුරස්‍රයේ, පිහිටි රාජ්‍ය පරිපාලන සහ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ලේ “එම්” (M) මහලේ පිහිටා ඇත.

අංශය දුරකතනය ෆැක්ස් ඉ-තැපෑල
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක +94 11 2667171 (දිගුව - 2151) +94 11 2667171 cia[at]pubad.gov.lk
අභ්‍යන්තර විගණන අංශය දිගුව - 11 +94 11 2667171
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 පෙබරවාරි 19 වෙනි ඉරිදා, 11:51  

යාවත්කාලීනය : 16-08-2017.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter